บริษัท ปากเกร็ดแอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ติดตั้งแอร์

ที่อยู่: 101/136 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2964-1442-3
โทรสาร: 0-2964-0909
เว็บไซต์: www.pakkretair.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00, เสาร์ เวลา 08:00-18:00