บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่ : ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่
276 หมู่ 1 บ้านสัมพันธ์สุข ซอยราชสุดา ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-4229-2367
0-4229-2529
www.toyonaga.co.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอมมูเตเตอร์...