บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หมวดหมู่ : คอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่
สาขาโนนสะอาด 32 ถนนโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
042392013
0-4239-2000
ทำการทุกวัน เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ...