องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์: 0-3645-6725