บริษัท อลินธารา จำกัด

หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

ที่อยู่: 23/12 ถนนพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2618-4435
โทรสาร: 0-2618-4436
อีเมล: info@alintara.com
เว็บไซต์: www.alintara.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ธารา, ติดตั้งง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก, ใช้ได้กับน้ำบาดาลและผิวดิน (แม่น้ำ ลำคล...