วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
173/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5423-1067
แฟกซ์ :
0-5423-1066
เว็บไซต์ :
www.lit.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับปริญญาตรี