วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 173/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์: 0-5423-1067
โทรสาร: 0-5423-1066
เว็บไซต์: www.lit.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับปริญญาตรี