ธนาคารต้นไม้

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 84 หมู่ 6 ถนนเอเชีย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์: 08-1891-2334
เว็บไซต์: www.treebankthai.com

สินค้าและบริการ

ธนาคารต้นไม้ คือ องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพื่ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเ...