พิพิธภัณฑ์เล่นได้

หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทรศัพท์: 0-5370-8070

สินค้าและบริการ

จัดแสดงของเล่นพื้นบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นของเล่นที่เล่นสนุกได้จริงมิใช...