สมหมายทรงไทย

หมวดหมู่ : บ้าน อาคารและโรงงานสำเร็จรูป

ที่อยู่: 21/4 หมู่ 8 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3538-1260-1
โทรสาร: 0-3538-1261
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00