โรงเรียน อักษรบริหารธุรกิจ

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่ :
111/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ :
0-3860-4741-2
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้น ปวช.-ปวส.