อะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 1178 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2655-1600-4
โทรสาร: 0-2655-1658
อีเมล: adriatic_bkk@hotmail.com
เว็บไซต์: www.adriaticpalace.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

มีห้องพัก 396 ห้อง