บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ขายอาหารสัตว์

ที่อยู่: 566,568,570 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7433-3960
โทรสาร: 0-7433-3962
อีเมล: tlsongkhla@thailuxe.com,
tlsongkhla@hotmail.com
เว็บไซต์: www.thailuxe.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00