บริษัท แลตตาซอย (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม

ที่อยู่: 99 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5371-4815

สินค้าและบริการ

โกดังเก็บสินค้า