ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีขอนแก่น

หมวดหมู่ : ขายปลีกปุ๋ย

ที่อยู่: 46-46/1 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4323-7935
โทรสาร: 0-4323-8828
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

ปุ๋ยเคมี