ร้าน ต้นโพธิ์แก๊ส

หมวดหมู่ : แก๊สชนิดบรรจุถัง

ที่อยู่: 96 ตลาดวโรรส ถนนสิทธิวงศ์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5387-4039
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 06:00-19:00

สินค้าและบริการ

แก๊สหุงต้ม