ร้าน ต้นโพธิ์แก๊ส

หมวดหมู่ : แก๊สชนิดบรรจุถัง


ที่อยู่: 96 ตลาดวโรรส ถนนสิทธิวงศ์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5387-4039
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 06:00-19:00

สินค้าและบริการ

แก๊สหุงต้มRelated Business Listings