บริษัท พนาทัศน์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์

ที่อยู่: 21/254 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170
โทรศัพท์: 0-2435-8387
โทรสาร: 0-2435-9530
อีเมล: pana.tas@hotmail.com
เว็บไซต์: www.panagarden.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จัดสวน, ออกแบบสวน, สร้างสวน, ปรึกษาการจัดสวน, เพาะพันธุ์ไม้, ดูแลสวน, ขายไม้ดอก, ไม้ประดับ, ขายวัสดุ...