โรงเรียน อิฐกอ กวดวิชา

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่: 613,615 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์: 0-2910-9841
อีเมล: itkor_tutorialschool@hotmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ...