โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์

หมวดหมู่ : โรงเรียนนานาชาติ

ที่อยู่
1000 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2710-5900-1
0-2710-5700
www.tsis.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-18:00

สินค้าและบริการ

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ - สิงคโปร์ เป็นโรงเรียนนานาชาติสามภาษา ที่ใช้การเรียน การสอน 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน, และ ภาษาไทย โดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์ที่ได้รับการอนุมัติการใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์และได้รับการอนุญาติการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย สร้างความท้าทายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ง 2 ขวบขึ้นไป