คริสตัล เลสิค เซ็นเตอร์

หมวดหมู่ : จักษุแพทย์

ที่อยู่: รพ สงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7426-3223-4
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

บริการทำเลซิกส์ตา