บริษัท อาร์ แอนด์ ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

หมวดหมู่ : เมล็ดพันธุ์, ต้นกล้าและหัวพืช

ที่อยู่ :
580/2 ซอยเทพลีลา 1 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2530-7155-6
แฟกซ์ :
0-2530-7157
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าและเมล็ดต้นปาล์มน้ำมัน