บริษัท อาร์ แอนด์ ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

หมวดหมู่ : เมล็ดพันธุ์, ต้นกล้าและหัวพืช

ที่อยู่: 580/2 ซอยเทพลีลา 1 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2530-7155-6
โทรสาร: 0-2530-7157
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าและเมล็ดต้นปาล์มน้ำมัน ...