สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 381,383 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700
โทรศัพท์: 08-1645-0030
เว็บไซต์: www.bpsthai.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จุดประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม 1.ส่งเสริมวิทยาการ และเทคนิคการถ่ายภาพ 2.ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและเผยแ...