โรงเรียน เพชรศึกษาการบริบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนบริบาล

ที่อยู่: 186/4-5 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5674-1588
โทรสาร: 0-5674-1535
เว็บไซต์: www.phetsuksa.com