บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องชั่ง

ที่อยู่: สาขาสุรินทร์ 86/3-4 หมู่ 2 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 0-4453-1533-4
โทรสาร: 0-4453-1534
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00