มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 293 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4220-4519-20
อีเมล: ratchathani@rtu.ac.th
เว็บไซต์: www.rtu.ac.th

สินค้าและบริการ

มหาวิทยาลัยเอกชน ปวช., ปวส., ป.ตรี, ป.โท