กิ่งไผ่เอ็นจิเนียริ่ง

หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้เคลือบหรืออัดพลาสติก

ที่อยู่: 58 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2921-9802
อีเมล: patopol_ok@yahoo.com
เว็บไซต์: www.kp-eng.com