คริสตจักรใจสมานรังสิต

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่: 217 หมู่ 3 ซอย 43 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 08-1452-6558
เว็บไซต์: www.jaisamarn.org
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง