สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 29 อาคารวานิสสา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2252-3336
โทรสาร: 0-2252-2763
เว็บไซต์: www.thaibma.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00