โรงพยาบาล ทหารเรือกรุงเทพ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 224 ถนนริมทางรถไปสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
โทรศัพท์: 0-2475-2406
เว็บไซต์: www.nmd.go.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ...