บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ส่งสินค้าออก

ที่อยู่
700/413 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-3845-6800
0-3845-6888

สินค้าและบริการ

...