บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ส่งออกสินค้า

ที่อยู่ :
700/413 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
0-3845-6800
แฟกซ์ :
0-3845-6888