บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ส่งสินค้าออก

ที่อยู่: 700/413 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3845-6800
โทรสาร: 0-3845-6888