วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทรศัพท์: 0-2172-9623-6
โทรสาร: 0-2172-9620
เว็บไซต์: www.bsc.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:00-17:00, อาทิตย์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับปริญญาตรี, สายบริหารธุรกิจ, สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์,ธุรกิจและการบัญชี ...