โรงเรียน เดอะ เบรน กวดวิชา

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่: 913 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5375-2879
โทรสาร: 0-5375-2880
อีเมล: service@thebrain.co.th
เว็บไซต์: www.thebrain.co.th