บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่: 9 ซอย 43 แยก 17 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม
โทรศัพท์: 0-2673-3051-2
โทรสาร: 0-2673-3053
อีเมล: rat_leng_298@hotmail.com,
dimsumalong@gmail.com
เว็บไซต์: www.ar-long.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00