โรงเรียน ปัญโญทัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
199 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220
โทรศัพท์ :
0-2792-0670
แฟกซ์ :
0-2792-0672
อีเมล :
waldorfthai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.se-ed.net/panyotai/panyotai_default.phtml
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน นครหลวง เปิดสอนระดับอนุบาล 1- ม.6 โรงเรียนทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ ยึดการศึกษาแนววอลดอร์ฟ ของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ จากประเทศเยอรมัน ไม่ได้เน้นเพียงความรู้อย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณพัฒนาควบคู่กันไป ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้