ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่อยถนนบรมไตรโลกนาถ (พิษณุโลก)

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 587/7 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5525-2301-2
โทรสาร: 0-5525-2303