โรงเรียน ปรัชชาธร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 168 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม
โทรศัพท์: 0-2917-9906-7