บริษัท ไอคิวโมเดิร์นเทรด จำกัด

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่: 331 หมู่ 10 ถนนแยกสุรินทร์-สังขะ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์: 0-4471-3744-6
โทรสาร: 0-4471-3741