บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม รับปรึกษาทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีปฎิภาณมุ่งมั่นในการให้บริการงานศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความถูกต้องทางด้านวิชาการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งทางด้านขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดต่อสอบถาม โทร 08-9774-7682, 0-2156-9397

 

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ.jpg

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
100/131 เดอะคอนเนค อัพ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ 17 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-20:00
พิกัด :
13.8689897,100.506654

สินค้าและบริการ

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultant Services) รับปรึกษาทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ESA IEE CoP EIA ISO, วิเคราะห์น้ำใต้ดิน, กฎกระทรวงเรื่องน้ำใต้ดิน, ตรวจสอบน้ำใต้ดิน, ส่งรายงานน้ำใต้ดิน, EIA Monitoring การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

 

ขอบเขตงานบริการ

  1. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
  2. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA)
  3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
  4. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ประเภท โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
  5. ที่ปรึกษางานควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2545
  6. ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ ISO 14001  ISO18001  ISO50001
  7. ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)
  8. ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)