สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มอำนวยการ ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3457-9242
โทรสาร: 0-3457-9338