สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มอำนวยการ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์: 0-3457-9242