สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
กลุ่มอำนวยการ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ :
0-3457-9242