สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์: 0-5428-2377