สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ :
0-5428-2377