สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
(กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ) ถนนวีระเทพ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ :
0-4566-3077