สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: (กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ) ถนนวีระเทพ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 0-4566-3077