สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 0-4561-1818