สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :
0-4561-1818