สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ :
0-5661-4977
แฟกซ์ :
0-5661-4978