สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

หมวดหมู่ :

โทรศัพท์: 0-5661-4977
โทรสาร: 0-5661-4978