สำนักงาน ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 0-5361-1346
โทรสาร: 0-5361-1346