สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 6 ถนนรื่นรมย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์: 0-7521-4050
โทรสาร: 0-7521-0213