สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
0-3849-3058-61
แฟกซ์ :
0-3849-3221