สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0-3849-3058-61
โทรสาร: 0-3849-3221