สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :
0-4351-1053
แฟกซ์ :
0-4351-2828