โรงพยาบาล นครพิงค์เชียงใหม่

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ :
0-5399-9200