โรงพยาบาล นครพิงค์เชียงใหม่

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 0-5399-9200