สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดพังงา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: อาคารศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์: 0-7641-4178
โทรสาร: 0-7641-4177