สวนสุนันทา โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์: 0-2243-0574-5
โทรสาร: 0-2668-9611
อีเมล: fosuannan@hotmail.com
เว็บไซต์: www.ssru.ac.th/hotel_ssru
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมมี 67 ห้อง