เซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคกลาง

ที่อยู่: 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 0-3441-2816-8
โทรสาร: 0-3441-2819
อีเมล: sales@centralplacehotel.net
เว็บไซต์: www.centralplacehotel.net